Discussions

Bare Bottom Spanking

Read 11445 times

Bare Bottom Spanking

How much more does a spanking hurt if your bottom is bare....if you keep your panties up can you ultimately get the same feeling if the spanking just lasts longer??

 
84
beamer99
p: 314 E&L : 23
 
83
laurabbush
p: 884 E&L : 172
 
82
poolboy
p: 1059 E&L : 38
 
81
rossy
p: 20 E&L : 1
 
80
bruner
p: 89 E&L : 5
 
79
mastrbator46
p: 2329 E&L : 140
 
78
pantslessguy
p: 1312 E&L : 39
 
77
eman445
p: 3678 E&L : 125
 
76
sunset
p: 83 E&L : 3
 
75
Oldtimer
p: 288 E&L : 3
 
74
Monika
p: 70 E&L : 3
 
73
Hermann
p: 6111 E&L : 216
 
72
enemale21
p: 1335 E&L : 166
 
71
realblueyes
p: 2412 E&L : 96
 
70
Brucie
p: 177 E&L : 4
 
69
ladyj
p: 1225 E&L : 95
 
68
burningbottom
p: 390 E&L : 12
 
67
rain
p: 2278 E&L : 90
 
66
Deb
p: 492 E&L : 50
 
65
Sarcastico
p: 71 E&L : 1
 
64
dmcleod 99
p: 642 E&L : 6
 
63
paper2
p: 163 E&L : 6
 
62
Bendandtakeit
p: 1212 E&L : 35
 
61
Bell
p: 967 E&L : 53
 
60
Dina
p: 282 E&L : 17
 
59
beachbum1152
p: 1090 E&L : 31
 
58
Mr and Mrs L
p: 2981 E&L : 93
 
57
Pval
p: 705 E&L : 15
 
56
pmoi
p: 2603 E&L : 77
 
55
Mashie
Moderator
p: 49049 E&L : 2141